ars et silentium


Oranžerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí zámeckého areálu je též stará zanedbaná oranžerie.V dřívější době byla stavebně upravena (zajména ne zcela vhodným umístěním prosklenných částí) do podoby, která neodpovídala původním historickým plánům ani architektonickému výrazu podobných staveb. Vedle oranžerie se navíc nacházel poměrně nevzhledný dřevěný přístavek. Při opravě oranžerie dojde k návratu do podoby dle dobových plánů. Po rekonstrukci bude oranžerie sloužit zejména svému základnímu účelu - tj.jako místo pro pěstování a přezimování teplomilných rostlin. Tyto rostliny pak budou v letních měsících rozmístěny v místech dřívější francouzské parkové úpravy. Oranžerie by poté měla v letních měsícíh posloužit jako odpočinkové místo s možností malého občerstvení případně i s možností nákupu semen nebo některých v areálu zámku pěstovaných rostlin.