ars et silentium


Vítejte na zámku Osová

Zámek Osová v současnosti probíhá postupnou rekonstrukcí. Hlavní budova prochází po kompletní opravě střech v roce 2008 a opravě poškozených stropů nad druhým nadzemním podlažím v roce 2009, náročným statickým zajištěním celé budovy. Po statickém zajištění piliřů vnitřní arkádové chodby na nadvoří zámku a zajištění věže v roce 2010, proběhlo v roce 2011 stažení budovy systemem předpjatých lan. Tyto komplexní statické opatření doplnilo v témže roce zhotovení rubových skořepin kleneb nad 1.NP. a lokální zpevnění některých kleneb helikálními výztužemi. V návaznosti na hlavní budovu budou též postupně opraveny menší stavby v areálu, zejména oranžerie a dřívějších zahradních staveb. V současnosti probíhá oprava vstupní budovy před zámkem. Celkovou revitalizací projde postupně i bývalý zámecký park a lesovna.

Zámecký park bude revitalizován na základě historické podoby dle dostupných historických map a podkladů. Po desítkách let zanedbávání parku byla provedena inventarizace všech dřevin nacházejících se v parku, na základě této analýzy byl zpracován projekt obnovy parku, který kromě uchování cenných dřevin doplňuje dendrologickou skladbu o nové exempáře stromů i okrasných keřů. Komponovaný parter parku bude přecházet do volnější podoby krajinářského parku, tak aby došlo k pozvolné návaznosti, na okolní výstavbou téměř nenarušené, krajinu.