ars et silentium


Park

Zámecký park zámku Osová v průběhu staletí procházel poměrně výraznými proměnami.První podoba okolí zámku byla výrazně poznamenána charakterem prvotní hradné budovy. Vzhledem k tomu, že ve středověku se u architektury šlechtických sídel daly vysledovat především obranné funkce a prvky, ani tehdejší vodní hrad Osová v době svého vzniku ve 14.století nebyl žádnou výjimkou. Obranným prvkem byla vodní plocha okolo tehdejšího hradu, která se na rozdíl od současného rozsahu rozprostírala okolo všech křídel hradu a pevnou zem od hlavní budovy odděloval pouze kamenný most. 

 

  Altán v parku 

 

V pozdějších staletích došlo k částečnému vysušení rybníka Okolník zejména vedle severního a západního křídla zámku.Tyto úpravy umožnili rozšířit plochu přilehlého parku na současnou rozlohu cca 3 ha. Stopy po těchto opatřeních jsou patrné i v současnosti. Části parku, kde se dříve nacházeli nyní vysušené části rybníka Okolník, mají i v dnešní době do určité míry provlhlé podloží.

 Mapa okolí zámku Osová, 1.polovina 19.století

Jedna z historických map znázorňujících zámek, park a okolní vodní plochy

Původní podoba vodní tvrze spojené s pevninou kamenným mostem 

 

V dalších obdobích se již výrazně neměnil podíl vodní a suché části parky ale spíše kompozice zahrady. Starší francouzskou parkovou úpravu s jejími geometrickými prvky vystřídala anglická parková úprava, která jediná se kromě vodního kanálu spojujícího rybníky Štěpnice a Okolník z původní parkové úpravy zachovala. Přestože z původního anglického parku se zachovalo velmi málo kvalitních stromů a většinu hmoty nyní tvoří různé náletové (i když dnes již i velmi vzrostlé) dřeviny, i v současnosti se dají v parku rozklíčovat některé původní cesty, umístění studní, případně fragmenty některých drobných staveb jako byly novodobější vodní nádrže a vodu odvádějící kanálky.Vodní plocha je v parku kromě zmíněného kanálu přítomna i v podobě menšího jezírka mezi stromy v anglické části parku. 

 

 

Jeden z několika mohutných buků

Spojovací kanál mezi rybníky Štěpnicí a Okolníkem

 Oranžerie